adminJaret78

Czy ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania ???

Jakkolwiek niesatysfakcjonująco to zabrzmi, rzeczywiście ubezpieczyciel w niektórych przypadkach ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania OC. Zwykle wszystkie przyczyny odmowy przyznania odszkodowania wymienione są w umowie, jaką będziesz podpisywać z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, dlatego przestrzegam przed dokładnym zapoznaniem się z warunkami umowy, nawet jeśli ta pisana jest małym druczkiem lub ciągnie się na kilka stron.Czytaj więcej »Czy ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania ???