Czy ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania ???

Jakkolwiek niesatysfakcjonująco to zabrzmi, rzeczywiście ubezpieczyciel w niektórych przypadkach ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania OC. Zwykle wszystkie przyczyny odmowy przyznania odszkodowania wymienione są w umowie, jaką będziesz podpisywać z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, dlatego przestrzegam przed dokładnym zapoznaniem się z warunkami umowy, nawet jeśli ta pisana jest małym druczkiem lub ciągnie się na kilka stron.

Odmowa wypłaty odszkodowania z Twojej winy

Bywają sytuację, kiedy to osoba ubezpieczona sama szuka problemów postępując wbrew warunkom przedstawionym przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Będzie to na pewno zwłoka w opłaceniu składki, a nawet podanie nieprawdziwych informacji czy wręcz ich zatajenie. Brak odszkodowania może być też spowodowany zasadniczymi zaniedbaniami właściciela samochodu, jak choćby nieprawidłowy stan techniczny pojazdu, który mógł się bezpośrednio przyczynić do spowodowania kolizji czy wypadku komunikacyjnego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że szkoda mogła wystąpić celowo i została wywołana przez kierowcę lub była wynikiem jego nietrzeźwości w trakcie prowadzenia pojazdu.

Warto również zwrócić uwagę na konieczne dopełnienie formalności dotyczących samego procesu, jakim jest likwidacja szkody. Zawsze należy postępować zgodnie z wymogami zawartymi w umowie z ubezpieczycielem.

Istnieją także sytuacje skrajnie nieodpowiedzialne, jak choćby ucieczka z miejsca wypadku czy kierowanie pojazdem bez uprawnień, np. prawa jazdy. Wówczas nie ma się co dziwić, że likwidacja szkody z AC nie przyniesienie oczekiwanych rezultatów.

Odmowa wypłaty odszkodowania wynikła z umowy.

Ponownie podkreślę tu znajomość umowy, jaką podpisujemy z ubezpieczycielem. Likwidacja szkody, która nie doszła do skutku, może by wynikiem np. zapisu, iż dana polisa nie obejmuje określonego kraju, w którym wydarzył się wypadek. Bardzo ważnym aspektem jest również dotrzymanie wszelkich warunków dotyczących należytego zabezpieczenia samochodu przed ewentualną kradzieżą.

Zdarzały się już bowiem sytuacje, że ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania z AC z powodu nieaktywnego systemu alarmowego lub niezabezpieczenia kluczyków czy dokumentów. Bywa, że kwota odszkodowania może przekroczyć sumy gwarancyjne, a wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci tylko zadeklarowaną kwotę, mimo wyższej szkody.

Triki ubezpieczycieli

Trudno zabezpieczyć się przed wszelkimi możliwymi sytuacjami, które grożą nam utratą należnego odszkodowania, szczególnie jeśli wina leży po stronie ubezpieczyciela i jest wynikiem jego nieuczciwych działań. Bywa, że umowy zawierają pewne niejasne sformułowania lub warunki, które szybko mogą zostać złamane, pomimo że nie mają istotnego wpływu na prawo do odszkodowania. Istnieje jednak szansa odwołania do 3 lat od dnia zaistnienia szkody, a nawet skorzystania z dodatkowych usług rzeczoznawcy lub pomocy Rzecznika Finansowego. Polecam zgłoszenie się do firmy, która zajmuje się usługą, jaką jest weryfikacja szkody OC. Bez obaw, nie zostajesz więc z tym zupełnie sam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.