Miałem kolizję. Co dalej ??

Sytuacja jakich wiele. Droga do pracy,na wakacje,do znajomych, rodziny. Jedziesz przepisowo. W pewnym momencie…… stało się. Kolizja lub zwyczajna tzw obcierka.W takich przypadkach trzeba zachować zimną krew i działać dokładnie w/g prawidłowych schematów, ponieważ później konsekwencję mogą być różne

Przede wszystkim oświadczenie sprawcy. W oświadczeniu powinny być ujęte wszystkie dane sprawcy, dane samochodu sprawcy i co najważniejsze NUMER POLISY SPRAWCY ZDARZENIA oraz dokładnie oznaczone przyczyny i skutki zdarzenia. Może się zdarzyć że kierujący nie posiada przy sobie dokumentu poświadczającego nabycie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wtedy musimy sprawdzić fakt zawarcia polisy na stronie http://www.ufg.pl. To darmowy portal, na którym po wpisaniu numerów rejestracyjnych sprawcy potwierdzimy posiadanie przez niego polisy. Czasami zdarza się tak, że wina jednej lub drugiej strony jest niejasna lub strona nie zgadza się na spisanie stosownego oświadczenia. Wtedy należy i warto wezwać na miejsce Policję, której funkcjonariusze spiszą stosowną dokumentacje niezbędna do uzyskania stosownego roszczenia z OC sprawcy. Uwierzcie nam, warto poczekać na przyjazd patrolu, nawet jeżeli będzie to trwało dłuższą chwile. Konsekwencję braku oświadczenia lub nieprzyznania się na miejscu zdarzenia sprawcy do winy, mogą mieć opłakane skutki

Po uzyskaniu danych z polisy sprawcy i stosownych dokumentów, zgłaszamy szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Na tym etapie wystarczającym kontaktem jest zgłoszenie poprzez stronę internetową lub telefonicznie bezpośrednio u ubezpieczyciela.

Niektóre firmy i towarzystwa oferują na swoich stronach internetowych całkowitą likwidacje szkody poprzez portal, włącznie z tzw samoobsługowym kosztorysem. Nie polecamy tej metody, gdyż nie jest to dokładna metoda liczenia i weryfikacji uszkodzeń. Co prawda, taka forma również pozwala naszej firmie wyliczyć stosowną dopłatę do odszkodowania, ale z doświadczenia wiemy, że kalkulacje stworzone przez rzeczoznawce są trochę lepsze i pozwalają nam zapoznać się z metodologią wyliczenia wartości szkody przez TU.

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel umawia wizytę rzeczoznawcy. Obowiązkiem przyjętym w polskim prawie są oględziny w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia szkody. Rzeczoznawca przeprowadzi stosowne oględziny naszego pojazdu. Sprawdzi i oceni stan techniczny, zbada rozmiar szkody, opisze rodzaj uszkodzeń i sporządzi stosowną dokumentację fotograficzną. Zwróćmy uwagę, żeby nie odbywało się to w godzinach wieczornych lub zapadającego zmroku. Postarajmy się aktywnie uczestniczyć w oględzinach. Wskazywać, zadawać pytania ,informować rzeczoznawcę o możliwych uszkodzeniach ukrytych, które powinny być ujęte w dokumentacji itp. Pamiętajmy, że każde uszkodzenie powinno być dokładnie opisane i sfotografowane. Jeżeli jest możliwość umówmy oględziny samochodu w miejscu gdzie znajduje się podnośnik. Często w wyniku kolizji, uszkodzeniu ulegają elementy podwozia.

Po sporządzonych oględzinach, ubezpieczyciel przystępuje do oszacowania i obliczenia wartości szkody, z której sporządza KOSZTORYS NAPRAWY. Dodatkowo zazwyczaj TU sporządzają również Wycenę Wartości Pojazdu w momencie szkody. Ten dokument może być pomocny później, kiedy zwrócicie się do naszej firmy z prośbą o weryfikacje i dopłatę do odszkodowania. Kosztorys naprawy ubezpieczyciel ma obowiązek przesłania poszkodowanemu. W zależności od wieku pojazdu, wyliczenia będą opierały się na częściach oryginalnych lub zamiennikach. Ubezpieczyciel może zastosować zamienniki, ale musi mieć do tego rzetelną podstawę np. w momencie szkody uszkodzona część również była zamiennikiem

Po otrzymaniu kosztorysu, wybieramy metodę likwidacji szkody, którą można zlikwidować w wariancie kosztorysowym i serwisowym. My skupmy się na wariancie kosztorysowym, gdyż tylko taka metoda pozwoli nam ubiegać się o dopłatę do Waszego odszkodowania. W metodzie kosztorysowej, ubezpieczyciel przelewa właścicielowi kwotę bezsporna, wynikającą z kosztorysu i to właściciel we własnym zakresie powinien naprawić swój samochód, w warsztacie, który sam sobie wybierze. Pamiętajcie, że ustawowo Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę kwoty wynikającej z kosztorysu. Przedłużenie tego terminu możliwe jest jedynie w momencie toczącego się postępowania cywilnego lub karnego.